ระบบรับเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิด / ทุจริตในองค์กร / การพบเห็นสิ่งผิดปกติในองค์กร

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน [Customer Complain]


สำหรับร้องการร้องเรียน สำหรับการติดตามผลการร้องเรียน

พนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือให้ข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด จะได้รับการคุ้มครอง ในการปกปิดข้อมูลทุกประการ เพื่อป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง หรือ รังแก